Eiko 7W 130V C-7 White Candelabra Screw Base (7C7/130V-W)


Vendor: Eiko


Pin It

Eiko 7W 130V C-7 White Candelabra Screw Base (7C7/130V-W)